Suggestie voor een algemene link

Het formulier om een link over één land op te geven staat hier: Suggestie landenlink

Er is ook een apart formulier voor het aanmelden van een eigen website

Alle algemene links worden door de redactie bezocht en op hun waarde beoordeeld. We nemen alleen links op naar eerstehands informatie. Dus niet naar sites die vnl. uit verwijzingen naar informatie bestaan maar rechtstreeks naar de bron. Dit moeten bovendien professionele sites zijn, waarvan de informatie up-to-date wordt gehouden en toegankelijk is met alle gangbare browsers. (We nemen dus geen links op naar persoonlijke homepages, ook niet als ze schuil gaan achter een virtueel adres.)

We nemen geen links op naar aanbieders van reizen, accomodatie e.d.
Zij kunnen terecht op de reisbeurs

Er is een apart formulier voor het aanmelden van een eigen website

Let op: alle velden moeten worden ingevuld!

Gegevens aanmelder:

Deze gegevens worden alleen gebruikt om een ontvangstbevestiging te sturen.

Voor- & achternaam:
Woonplaats:
E-mail:

Gegevens site:

De redactie besluit op basis van de door u aangeleverde informatie om een site te bezoeken en te beoordelen .

Naam site:

URL:

Onderwerp:

Taal van de site:

Beschrijving: