×
Welkom Reisverslagen Reizen Boeken Blog Anders Reizen Contact

Disclaimer

Anders Reizen is een gratis service voor en door reizigers

Anders Reizen wil met de verhalen en de foto’s van de auteurs een sfeerbeeld verschaffen, een gevoel en een indruk die de reis bij de auteurs heeft achtergelaten.

 

De bedoeling van Anders Reizen is om mensen te laten genieten van andermans belevenissen. Bovendien wil Anders Reizen inspireren tot het ontdekken van een wereld die groter is dan alleen Nederland.

 

De verslagen worden door Anders Reizen altijd zo geredigeerd dat ze zo tijdloos mogelijk zijn. 

Anders Reizen verschaft geen informatie waaraan iemand rechten kan ontlenen.

Banner Stem & Win
Banner Stem & Win